پست رشت شمالی،مجری طرح پست‌های شرکت برق منطقه‌ای گیلان،شهرستان رشت،برق منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
آغاز عملیات اجرایی افزایش ظرفیت ۱۰۰ درصدی پست رشت شمالی 02 آذر 1401
مجری طرح پست‌های شرکت برق منطقه‌ای گیلان

آغاز عملیات اجرایی افزایش ظرفیت ۱۰۰ درصدی پست رشت شمالی

مجری طرح پست‌های شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: ظرفیت بخش فوق توزیع پست ۲۳۰ به ۶۳ و ۲۰ کیلوولت رشت شمالی در استان گیلان از ۴۰ مگاولت آمپر به ۸۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.