پشه آئدس،کارگاه آموزشی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان، Archives - صفیر گیلان
کارگاه آموزشی بیماری های منتقله از پشه آئدس برگزار شد 24 دی 1402
به همت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر؛

کارگاه آموزشی بیماری های منتقله از پشه آئدس برگزار شد

در راستای افزایش آمادگی برای مقابله با پشه آئدس در فصول پیش رو در سال جدید، کارگاه آموزشی بیماری های منتقله از پشه آئدس برگزار شد.