پلمب،داندانپزکی،رشت،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
پلمب مطب دندانپزشک قلابی در رشت 25 تیر 1401
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان،

پلمب مطب دندانپزشک قلابی در رشت

صفیر گیلان؛معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب یک مطب دندانپزشکی غیرقانونی در این شهرستان خبر داد.