پلمب، مطب مامایی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مطب مامایی غیرمجاز رشت، Archives - صفیر گیلان
پلمب یک مطب مامایی غیرمجاز در رشت 19 فروردین 1402
مدیر نظارت دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد؛

پلمب یک مطب مامایی غیرمجاز در رشت

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شناسایی و پلمب یک مطب مامایی به علت فعالیت غیرمجاز در شهر رشت خبر داد.