پلمب-واحد صنفی-صفیر گیلان- محدودیت های کرونایی-علی فتح اللهی-رشت-بازار رشت Archives - صفیر گیلان
پلمب ۱۴ واحد صنفی به علت تمرد از اجرای محدودیت های کرونایی 28 آبان 1399

پلمب ۱۴ واحد صنفی به علت تمرد از اجرای محدودیت های کرونایی

فرماندار رشت از پلمب ۱۴ واحد صنفی و اخطار کتبی به ۸۱۲ واحد صنفی در راستای اعمال محدودیت های کرونایی خبر داد.