پلمب یک مطب غیرمجاز ،دکتر میر فلاح، غیرمجاز ،رشت، پزشک جعلی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
پلمب یک مطب غیرمجاز و دستگیری پزشک جعلی در رشت 22 فروردین 1401
دکتر میر فلاح،

پلمب یک مطب غیرمجاز و دستگیری پزشک جعلی در رشت

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب یک مطب غیرمجاز و دستگیری پزشک جعلی در رشت توسط تیم بازرسین نظارت بر درمان معاونت درمان با همکاری پلیس اماکن خبر داد.