پلمپ،شهرستان تالش،نانوایی،مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش ، Archives - صفیر گیلان
پلمپ یک واحد نانوایی درشهرستان تالش به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی 08 فروردین 1398

پلمپ یک واحد نانوایی درشهرستان تالش به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی

صفیر گیلان، یک واحد نانوایی متخلف در شهرستان تالش توسط بازرسان بهداشت محیط این شهرستان تعطیل شد . دکتر حسین نعمتی مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش در این باره گفت این واحد نانوایی به دلیل عدم توجه به هشدارهای بهداشتی در فرآیند پخت نان و مصرف غیر مجاز جوش شیرین  ضمن پلمپ و تعطیلی […]