پلمپ-مغازه مرغ فروشی-فومن-پرونده-هاشمی- گران‌فروشی Archives - صفیر گیلان
پلمپ ۴ باب مغازه مرغ فروشی متخلف درفومن/صدور پرونده گران‌فروشی برای ۱۰ واحد متخلف 08 آذر 1399

پلمپ ۴ باب مغازه مرغ فروشی متخلف درفومن/صدور پرونده گران‌فروشی برای ۱۰ واحد متخلف

 هاشمی با اشاره به اینکه صبح ۴واحد مرغ فروشی بدلیل گرانفروشی وعرضه خارج شبکه ۱تن مرغ گرم پس از پرونده تخلف به ارزش حدود ۱۵میلیون تومان وصدور حکم و خواست پلمپ توسط این اداره توسط تعزیرات حکومتی واداره اماکن شهرستان اجرایی شد .