پل ورودی شهر فومن،زلیخا صفری پل ورودی، شهر توریستی،جشن تولد، تقاطع غیر همسطح،طرح اولیه پل ورودی فومن Archives - صفیر گیلان
ارائه طرح اولیه پل ورودی فومن برای تکمیل پروژه!!!تقاطع غیر همسطح اماده جشن تولد ۱۸سالگی است ؟ 06 اردیبهشت 1401
جلسه رسیدگی برای رفع بار منفی تقاطع غیر همسطح فومن با حضور نماینده و فرماندار ،

ارائه طرح اولیه پل ورودی فومن برای تکمیل پروژه!!!تقاطع غیر همسطح اماده جشن تولد ۱۸سالگی است ؟

صفیر گیلان،پل ورودی فومن یا همان تقاطع غیر همسطح طنز تلخ آشکاری است که در برابر دیدگان مسافران خودنمایی می کند ،حال باید ببینیم در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی برای پل ورودی فومن که ۱۸ ساله می شود خواهد افتاد.