پوشش بیمه- دکتر علی حیدری-بیمه بازنشستگی Archives - صفیر گیلان
۷ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی در کشورهستند 22 دی 1399

۷ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی در کشورهستند

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در وبینار نظام متمرکز تامین اجتماعی با آحاد مردم ، ابعاد مختلف این ساختار را تشریح نمود.