پژوهشگر و شاعر گیلانی، شاعران،انقلاب،شعر و حماسه،رجز و حماسه حلقه مفقوده، شعر معاصر Archives - صفیر گیلان
رجز و حماسه انقلابی سال‌ها حلقه مفقوده شعر معاصر ایران بود/ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیاتی که هم زاده زمان خود و هم از حوزه اندیشه انقلاب برآمده است 16 بهمن 1400
در گفتگو با «اسماعیل محمد پور»،

رجز و حماسه انقلابی سال‌ها حلقه مفقوده شعر معاصر ایران بود/ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیاتی که هم زاده زمان خود و هم از حوزه اندیشه انقلاب برآمده است

صفیر گیلان؛پژوهشگر و شاعر گیلان از رجز و حماسه به عنوان یکی از برجستگی‌های معنایی در حوزه شعر انقلاب یاد کرد و افزود: رجز و حماسه سال‌ها حلقه مفقوده شعر معاصر ایران بود و کمتر دیده می‌شد؛ هر چند گاهی در شعر مشروطه و اشعار شاعران مشروطه خواه این گونه رجز خوانی را می‌بینیم اما باید توجه داشت که هیچ وقت به پررنگی حضور رجز در شعر انقلاب نبوده است