پیام نوبخت- چشم پزشک -دکتر محمدعلی چینی چیان مقدم-نیکوکار گیلانی - تسلیت -عمارت تاریخی رشت Archives - صفیر گیلان
دکتر محمدعلی چینی چیان مقدم، چشم پزشک سرشناس گیلانی درگذشت 06 دی 1399

دکتر محمدعلی چینی چیان مقدم، چشم پزشک سرشناس گیلانی درگذشت

دکتر محمدعلی چینی چیان مقدم فرزند مرحوم جعفر چینی چیان بازرگان نیکوکار گیلانی بود که به واسطه او چند عمارت تاریخی رشت به نام خانواده اش ثبت شد.