پیام نوروزی-رسول جماعتی-سال نو Archives - صفیر گیلان
پیام نوروزی جماعتی به مناسبت سال نو 01 فروردین 1400
برکامتان شیرین و گوارا باد

پیام نوروزی جماعتی به مناسبت سال نو

بهار و عیدتان پر از خیر و برکت و وجود ارزشمندتان سالم و زندگی تان، در پرتو انوار درخشانِ هدایت پیامبر اعظم و ائمّه هدیٰ