پیام نور گیلان،دکتر مهرداد توکلی،استادیار مهرداد توکلی،رئیس دانشگاه پیام نور گیلان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور Archives - صفیر گیلان
برگزاری تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور گیلان/دکتر مهرداد توکلی از فومن به مرکز استان آمد 21 خرداد 1401
طی مراسمی؛

برگزاری تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور گیلان/دکتر مهرداد توکلی از فومن به مرکز استان آمد

صفیر گیلان؛مهردادتوکلی که پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور مرکز فومن را بر عهده داشت به عنوان رییس دانشگاه پیام نور گیلان منصوب شد.