چاه شیر ذیل-وحید مهجور-مدیر آبفای فومن - آب - آب شرب-فومن Archives - صفیر گیلان
چاه شیر ذیل فومن بهسازی و مجدد وارد مدار بهره برداری شد 03 آذر 1399

چاه شیر ذیل فومن بهسازی و مجدد وارد مدار بهره برداری شد

مدیر امور آبفای فومن از بهسازی و تعویض الکتروپمپ چاه روستای شیر ذیل و اتصال و راه اندازی مجدد آن به شبکه آبرسانی روستاهای شیرذیل ، خلیل سرا ، مودگان ، حسینکوه و پیش حصار با حدود ۱۵۵۰ مشترک خبر داد .