چشم،عمل جراحی لیزری،عمل جراحی لیزری چشم، چشم، بیمارستان شهید انصاری رودسر Archives - صفیر گیلان
انجام اولین عمل جراحی لیزری چشم و تزریق داخل چشمی آواستین در گیلان 02 خرداد 1402
در بیمارستان شهید انصاری رودسر،

انجام اولین عمل جراحی لیزری چشم و تزریق داخل چشمی آواستین در گیلان

اولین عمل جراحی لیزری چشم و تزریق داخل چشمی آواستین در بیمارستان شهید انصاری رودسر انجام پذیرفت.