چشم امید ، قلم،آسیب اجتماعی،مواد مخدر، زنان ،جیب ره‌گذارن،امیدی،زلیخا صفری راسته کناری Archives - صفیر گیلان
چشم امید به جیب ره‌گذارن؛ امیدی که بارها از دست می‌رود 22 خرداد 1401
زنان در سراشیبی آسیب اجتماعی،

چشم امید به جیب ره‌گذارن؛ امیدی که بارها از دست می‌رود

صفیر گیلان،زن را  رهایش کردم و رفتم و اما چند روز بعد دوباره در همان مسیر زن را دیدم که نشسته بود و با حسرت چشم امید به جیب ره گذران دوخته بود و اما این امید بارها از دست می رفت