چلچراغ-شفت- ضیافت فاطمی-امام جمعه ی شهرستان شفت-توزیع-آش نذری- شهرستان شفت- چلچراغ-شفت- ضیافت فاطمی-امام جمعه ی شهرستان شفت-توزیع-آش نذری- شهرستان شفت- سیدتقی موسویان-روستا Archives - صفیر گیلان
طبخ و توزیع ۱۱۰ دیگ آش نذری در شهرستان شفت(ضیافت فاطمی) 26 دی 1399

طبخ و توزیع ۱۱۰ دیگ آش نذری در شهرستان شفت(ضیافت فاطمی)

ضیافت فاطمی برای پنجمین سال متوالی و با طبخ و توزیع ۱۱۰ دیگ آش نذری در شهرستان شفت برگزار می شود .