چوبر،کانال آبرسانی ومنات،نوجوان شفتی،غرق شدگی،اخبار شفت، Archives - صفیر گیلان
پیکر بی جان نوجوان ۱۴ ساله شفتی در کانال آبرسانی فومنات پیدا شد 09 مرداد 1399

پیکر بی جان نوجوان ۱۴ ساله شفتی در کانال آبرسانی فومنات پیدا شد

به گزارش پایگاهخبری و تحلیلی صفیر گیلان؛ پیکر نوجوان ۱۴ ساله شفتی ساعت ۶/۵ صبح امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه جاری در کانال آبرسانی فومنات«محدوده پلنگ پشت» در دهستان چوبر پیدا شد. امیر زاهدی نوجوان ۱۴ ساله شفتی چند روز پیش حین شنا درکانال آبرسانی فومنات غرق شد. گفتنیاست که کانال آبرسانی چوبر دارای عمق و  […]