کابل خود نگهدار -محمد اسماعیل هنرمند-روستای ریک تالش-مدیرعامل توزیع نیروی برق گیلان-برق من-فرماندارتالش Archives - صفیر گیلان
اصلاح و جایگزینی بیش از۶ هزار متر شبکه سیمی فرسوده به کابل خود نگهدار در روستای ریک تالش 21 اسفند 1399
مدیرعامل توزیع برق گیلان خبر داد؛

اصلاح و جایگزینی بیش از۶ هزار متر شبکه سیمی فرسوده به کابل خود نگهدار در روستای ریک تالش

آیین بهره برداری اصلاح و جایگزینی بیش از۶ هزار متر شبکه سیمی فرسوده به کابل خود نگهدار در روستای ریک تالش با حضور محمد حسین شاهکویی فرماندار شهرستان تالش، محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیلان برگزار شد.