-کابینه روحانی-جوانان -مردم-جریان سیاسی- Archives - صفیر گیلان
مردم از هر دو جریان سیاسی دلخورند/ جوانان در کابینه روحانی ستاره‌های دولت شدند 23 بهمن 1399
یک فعال سیاسی اصلاح طلب:

مردم از هر دو جریان سیاسی دلخورند/ جوانان در کابینه روحانی ستاره‌های دولت شدند

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اگر دقت کنیم در دولت یازدهم و دوازدهم جاهایی که روحانی و دولت او مدیران جوان گذاشتند چه در سطح وزیر و چه در سطح معاون وزیر و مدیر کل، همان افراد انگشت شمار بودند که ستاره های دولت روحانی شدند و همین اتفاق باید بیشتر بیفتد.