کارتونیست گیلانی،محیط زیست گیلان، نماینده،نماینده ایران در سازمان ملل، لایه اوزون Archives - صفیر گیلان
طرح کارتونیست گیلانی، به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل انتخاب شد 29 مرداد 1401
با موضوع حفاظت از لایه اوزون؛

طرح کارتونیست گیلانی، به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل انتخاب شد

طرح کارتونی علیرضا فرمانده بحری، کارتونیست گیلانی توانست به عنوان اثر برگزیده در مسابقه دفتر طرح ملی حفاظت لایه اوزن که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل (یونپ) برگزار شد پذیرفته شود.