کارت هوشمند،عشایر،یاور پیرعلایی،توزیع نهاده‌های دامی Archives - صفیر گیلان
توزیع نهاده‌های دامی بین عشایر با کارت هوشمند 16 مهر 1401
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان مطرح کرد؛

توزیع نهاده‌های دامی بین عشایر با کارت هوشمند

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان با بیان اینکه برنامه ریزی جهت توزیع نهاده‌ها برای فصل سرد بین عشایر انجام شده است، گفت: یکی از مشکلات عشایر بحث آب و آرد است لذا کارت هوشمند برای آنها صادر می‌شود و برای هر فرد ۷ کیلو آرد اختصاص داده شده است.