کارخانه چوب و کاغذ ایران،بدهی،شرکت توزیع برق،چوکا Archives - صفیر گیلان
جوابیه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در خصوص قطع برق کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) 24 آبان 1402
بدهی۳۵۰ میلیارد تومان مشترکین در تعرفه های مختلف ،

جوابیه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در خصوص قطع برق کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا)

صفیر گیلان ؛روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در خصوص قطع برق کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) جوابیه ای منتشر کرد.