کارفرمایان،بخشودگی جرائم بیمه ای،اداره کل تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
کارفرمایان تا پایان مردادماه فرصت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای را دارند 26 تیر 1402
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان :

کارفرمایان تا پایان مردادماه فرصت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای را دارند

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در برنامه رادیوئی دریچه مهمترین اقدامات این سازمان برای کمک به رشد تولید و کارفرمایان را تشریح نمود .