کارفرمایان ،حق بیمه،لیست بیمه،مدیر کل تامین اجتماعی گیلان ، Archives - صفیر گیلان
کارفرمایان ارسال لیست حق بیمه را به روزهای پایان ماه موکول ننمایند 22 آبان 1402
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

کارفرمایان ارسال لیست حق بیمه را به روزهای پایان ماه موکول ننمایند

صفیر گیلان ،براساس مفاد قانونی کارفرمایان میتوانند از اولین روز هر ماه ، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ماه قبل کارکنان خود اقدام نموده و بهتر است این مهم را به روزهای پایانی ماه که معمولاً با حجم و ترافیک بالای سامانه های کاری و یا اختلالات اینترنتی همراه است موکول نمایند