کارفرمایان ، سامانه ، سامانه es.tamin.ir،حق بیمه،علی حسین نژاد،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
کارفرمایان برای ارسال لیست حق بیمه از سامانه es.tamin.ir استفاده نمایند 01 اردیبهشت 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،

کارفرمایان برای ارسال لیست حق بیمه از سامانه es.tamin.ir استفاده نمایند

صفیر گیلان؛مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در برنامه رادیوئی دریچه از غیرفعال شدن سامانه samt.tamin.ir برای ارسال لیست حق بیمه از اول اردیبهشت ماه و لزوم استفاده کارفرمایان از سامانه es.tamin.ir برای این مهم خبر داد .