کارکنان ،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،جشنواره خانواده ،بیمه Archives - صفیر گیلان
شناسایی قابلیتها و توانمندی های کارکنان ، مهمترین ویژگی جشنواره خانواده موفق سازمان بود 10 مهر 1402
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

شناسایی قابلیتها و توانمندی های کارکنان ، مهمترین ویژگی جشنواره خانواده موفق سازمان بود

در آئینی با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان از منتخبین جشنواره خانواده موفق کارکنان این سازمان در مرحله استانی تجلیل به عمل آمد .