کارکنان اداری، اعضای هیئت امنا ، خادمان رسمی و افتخاری،خدمتگزاری ،اوقاف و امور خیریه گیلان،خادمان افتخاری Archives - صفیر گیلان
خدمتگزاری ۵۰۰ نفری کارکنان اداری، اعضای هیئت امنا و خادمان رسمی و افتخاری به مسافران نوروزی 23 اسفند 1401
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان خبر داد؛

خدمتگزاری ۵۰۰ نفری کارکنان اداری، اعضای هیئت امنا و خادمان رسمی و افتخاری به مسافران نوروزی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان اداری، اعضای هیئت امنا و خادمان رسمی و افتخاری ما برای خدمتگزاری به مسافران نوروزی آماده هستند، گفت: سال گذشته ۳ میلیون مسافر از سراسر کشور از خدمات طرح آرامش بهاری در گیلان بهره بردند.