کارکنان شرکت گاز ،برف،مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان، مصرف کنندگان گاز طبیعی،بارش برف Archives - صفیر گیلان
آمادگی کامل کارکنان شرکت گاز برای خدمت رسانی به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی 27 دی 1400
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

آمادگی کامل کارکنان شرکت گاز برای خدمت رسانی به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی

شرکت گاز گیلان با آمادگی کامل در خدمت مردم و آماده برطرف کردن مشکلات احتمالی مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی است و هم اکنون تمامی رؤسای ادارات و تعمیرات گاز در حالت آماده باش کامل قرار دارند.