کارگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی،تامین اجتماعی سیاهکل ،سبحان باقری مطلق،بیمه،بازنشستگان Archives - صفیر گیلان
۶۲ درصد کارگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی سیاهکل تنها دارای یک یا دو بیمه شده هستند 20 تیر 1401
رئیس تامین اجتماعی شعبه سیاهکل خبر داد

۶۲ درصد کارگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی سیاهکل تنها دارای یک یا دو بیمه شده هستند

تامین اجتماعی شعبه سیاهکل یک سوم جمعیت شهرستان را تحت پوشش داشته و تعداد بیمه شدگان و بازنشستگان آن در یکسال اخیر به ترتیب ۹ و ۱۶ درصد رشد نموده است