کارگاه خلاقانه،شعر ناگهان،موسسه فرهنگی و هنری وسکه،گیلان Archives - صفیر گیلان
“کارگاه خلاقانه شعر ناگهان” 30 دی 1400
موسسه فرهنگی و هنری وسکه برگزار می نماید:

“کارگاه خلاقانه شعر ناگهان”

کارگاه خلاقانه” شعر ناگهان”با محوریت کشف لحظه ،شناخت ایجاز و درک هارمونی در روزهای چهاردهم و‌ پانزدهم بهمن ماه،