کارگاه گلاب گیری، ابراهیم طاهری صادق،دیار گل و گلاب، شهرستان شفت،روستای گیلده، Archives - صفیر گیلان
بازدید از دو کارگاه گلاب گیری  در روستای گیلده شهرستان شفت/دیار گل و گلاب گیلان 04 خرداد 1401
با حضور سرپرست فرمانداری شفت و مدیرکل مدیریت بحران استانداری، صورت پذیرفت؛

بازدید از دو کارگاه گلاب گیری در روستای گیلده شهرستان شفت/دیار گل و گلاب گیلان

صفیر گیلان؛سرپرست فرمانداری شهرستان شفت با همراهی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با حضور در روستای گیلده از دو کارگاه گلاب گیری این روستا بازدید کردند.