کارگر،؛علی حسین نژاد،تامین اجتماعی گیلان،بافنده،راننده، Archives - صفیر گیلان
بیش از ۶۵۰۰۰ نفر راننده و کارگر ساختمانی و بافنده تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند 18 مرداد 1400
باگسترش چتر بیمه ای برای اقشار مختلف جامع؛

بیش از ۶۵۰۰۰ نفر راننده و کارگر ساختمانی و بافنده تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند

صفیر گیلان؛افزون بر ۱۵ درصد از بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان را کارگران ساختمانی و رانندگان و بافندگان و فعالان صنایع دستی تشکیل میدهند .