کارگران،بیمه شدگان،دستمزد، حق بیمه تامین اجتماعی،تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
کارگران و بیمه شدگان از درج دستمزد واقعی خود در لیست های حق بیمه تامین اجتماعی اطمینان حاصل نمایند 10 آبان 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان تاکید کرد؛

کارگران و بیمه شدگان از درج دستمزد واقعی خود در لیست های حق بیمه تامین اجتماعی اطمینان حاصل نمایند

صفیر گیلان؛انعکاس دستمزدهای غیرواقعی و معمولاً در حد حقوق حداقل سال در لیست های حق بیمه ، یکی از مشکلات بیمه شدگان و عوامل ایجاد نارضایتی در زمان بازنشستگی است .