کارگران، سد شفارود ،کارگران شاغل در سد شفارود، رییس کل دادگستری گیلان Archives - صفیر گیلان
برگزاری نشست رفع مشکلات کارگران شاغل در سد شفارود 21 شهریور 1401
به ریاست رییس کل دادگستری گیلان

برگزاری نشست رفع مشکلات کارگران شاغل در سد شفارود

نشست کارگروه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان به ریاست  رئیس کل دادگستری گیلان با موضوع رفع مشکلات کارگران شاغل در سد شفارود برگزار شد.