کارگروه اشتغال، بوم گردی ،محمدرضا محسنی ، Archives - صفیر گیلان
جذب و پرداخت ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان تسهیلات بوم گردی در شفت 28 مهر 1398

جذب و پرداخت ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان تسهیلات بوم گردی در شفت

به گزارش صفیر گیلان ، محمدرضا محسنی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شفت با اشاره به اینکه کشاورزی ، صنعت و گردشگری مهمترین ظرفیت های این شهرستان برای ایجاد اشتغال و بهبود فصای کسب و کار است افزود : میزان جذب اعتبارات اشتغال زایی یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه های […]