کارگروه رسبان،چشم انداز ،رسبان گیلان،فرماندار لنگرود، Archives - صفیر گیلان
اهداف کارگروه رسبان در استان گیلان، چشم انداز و آینده روشنی را ترسیم می کند 20 اردیبهشت 1400
فرماندار لنگرود،

اهداف کارگروه رسبان در استان گیلان، چشم انداز و آینده روشنی را ترسیم می کند

صفیر گیلان؛طی جلسه ای و به همت فرمانداری لنگرود از برگزیدگان فراخوان نوروزی کمیته هنرمندان کارگروه رسبان استان گیلان تجلیل شد