کاشی خزر،استاندار گیلان،مدیرکل صمت استان گیلان Archives - صفیر گیلان
۲۰۰ فرصت شغلی در احیاء فاز دوم کاشی خزر ایجاد خواهد شد 28 اردیبهشت 1401
مدیر کل صمت گیلان با حضور استاندار در بازدید از فاز دوم راه اندازی شرکت کاشی خزر:

۲۰۰ فرصت شغلی در احیاء فاز دوم کاشی خزر ایجاد خواهد شد

صفیر گیلان؛مدیرکل صمت استان گیلان طی بازدید از فاز دوم؛ راه اندازی مجدد بخش تعطیل شده شرکت کاشی خزر تا یک ماه آینده و افزایش ۲۰۰ شغل جدید در این شرکت خبر داد.