کاظم دلخوش-طاهر گوراب» و «ضیابر»-نماینده صومعه سرا-سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی Archives - صفیر گیلان
تصویب بخش شدن «طاهر گوراب» و «ضیابر» در کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت 21 اسفند 1399
سیدکاظم دلخوش خبر داد:

تصویب بخش شدن «طاهر گوراب» و «ضیابر» در کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت

نماینده صومعه سرا از تصویب بخش شدن «طاهر گوراب» و «ضیابر» در کمیسیون دفاعی هیات دولت خبر داد.