کاندیداها،صفیر گیلان،بهراد ذاکری ، فاطمه مقیمی ،‎عضو شورای اسلامی شهر رشت، لیست امید Archives - صفیر گیلان
فاطمه مقیمی می اید/وقت قانونی جلسه پایان یافته بود 19 مهر 1397

فاطمه مقیمی می اید/وقت قانونی جلسه پایان یافته بود

به گزارش صفیر گیلان؛بهراد ذاکری که خود نخستین عضو پیشنهاد دهنده خانم مقیمی برای تصدی شهرداری رشت بود، با بیان این که عده ای با ادعای اصلاح طلبی سعی در گرفتن انصراف از فاطمه مقیمی داشتند، افزود: طی مذاکرات انجام شده ایشان در جلسه بعدی شورا برنامه پیشنهادی خود را ارائه خواهد کرد. بهراد ذاکری […]