کاندیداها-انتخابات- سید کاظم دلخوش اباتری-اذهان عمومی- Archives - صفیر گیلان
کاندیداهای انتخابات هرچه سریع‌تر تکلیف اذهان عمومی را روشن کنند 31 فروردین 1400
دلخوش:

کاندیداهای انتخابات هرچه سریع‌تر تکلیف اذهان عمومی را روشن کنند

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افرادی که قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند باید زودتر اذهان عمومی را از سردرگمی خارج کرده و وارد بحث های کارشناسی و ارایه برنامه عملکردی شوند.