کانون،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان ،نرگس، Archives - صفیر گیلان
نقطه هدف فعالیت‌های کانون، هویت‌بخشی به مخاطب‌است/ تربیت مدیران فردای ایران اسلامی یک ضرورت 12 دی 1402
مدیر‌کل آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در گیلان؛

نقطه هدف فعالیت‌های کانون، هویت‌بخشی به مخاطب‌است/ تربیت مدیران فردای ایران اسلامی یک ضرورت

صفیر گیلان/مدیر‌کل آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: نقطه هدف فعالیت‌های این نهاد، هویت‌بخشی به آینده‌سازان و تربیت مدیران فردای ایران اسلامی است.