کاهش قاچاق کالا و ارز،ارز،قاچاق،مواد مخدر،شهرستان فومن، سجاد صالحی Archives - صفیر گیلان
کاهش قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیت رسانه 24 آذر 1401
معاون فرماندار فومن،

کاهش قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیت رسانه

معاون فرماندار فومن با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا مهمترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها در کاهش قاچاق کالا و ارز بسیار مؤثر است.