کتابخانه عمومی ماسوله،تاریخ مشروطه، قلب،کتاب Archives - صفیر گیلان
کتابخانه عمومی ماسوله، کتابخانه ای در قلب تاریخ مشروطه 25 بهمن 1402
یاداشت،مجید زمانداری

کتابخانه عمومی ماسوله، کتابخانه ای در قلب تاریخ مشروطه

صفیر گیلان؛کتابخانه عمومی آیت الله شیخ محمد طاهر شرفی شهر ماسوله به عنوان یکی از قدیمی ترین کتابخانه های عمومی ایران در دوران انقلاب مشروطیت و به منظور تقویت روحیه آزادی خواهی در گیلان به روایتی به سال۱۲۸۹توسط برخی از بزرگان این شهر چون مرحوم حاج زین العابدین روستا و مرحوم سید داوود علوی با گردآوری بیش ازهزار نسخه کتاب خطی ایجاد شد.