کرونا،نیروی زمینی ارتش ، فرماندهی نیروی زمینی ارتش ، امیر کیومرث حیدری ، بیمارستان صحرایی Archives - صفیر گیلان
راه‌اندازی دومین بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در اصفهان 17 مرداد 1400
فرمانده نیروی زمینی ارتش دستور داد؛

راه‌اندازی دومین بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در اصفهان

صفیر گیلان؛فرمانده نیروی زمینی ارتش دستور راه‌اندازی دومین بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در اصفهان را صادر کرد.