کرونا، گیلان،مرکز بهداشت گیلان Archives - صفیر گیلان
بستری ۱۰ بیمار بد حال کرونایی دیگر در بخش مراقبت های ویژه گیلان 09 اردیبهشت 1400
مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیلان:

بستری ۱۰ بیمار بد حال کرونایی دیگر در بخش مراقبت های ویژه گیلان

مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیلان با اشاره به بستری ۱۰ بیمار بد حال کرونایی دیگر در بخش مراقبت های ویژه، گفت: ۱۲۸ بیمار بدحال در بیمارستان های گیلان بستری هستند.