کرونا ،اخبار کرونا،دادداشت،عزیز عاقبتی خطبه سرا،فاصله‌‌ گذاری اجتماعی، Archives - صفیر گیلان
طرح «فاصله‌‌ گذاری اجتماعی» بدون فاصله 30 فروردین 1399

طرح «فاصله‌‌ گذاری اجتماعی» بدون فاصله

‍ ‍ اختصاصی/صفیر گیلان،سالهاست فاصله اجتماعی بدون هیچ دستورالعملی در دنیا و جامعه ایرانی در حال اجرا شدن است. و آدمها چقدر بی رحمانه به بهانه های مختلف و خود ساخته دورشان حصار تنهایی کشیده و خود را قرنطینه کرده بودند،شاید چیزی جز کرونا نمیتوانست این فاصله را از میان بردارد. کرونا خوب موقعی به داد […]