کرونا- بستری- کرونا-تسهیلات-محمدرضا محسنی Archives - صفیر گیلان
پرداخت تسهیلات ۹ میلیارد تومانی به اقشار آسیب دیده از کرونا/حضور ۶۰۰ بیمار کرونایی در فومن 22 فروردین 1400
فرماندار فومن:

پرداخت تسهیلات ۹ میلیارد تومانی به اقشار آسیب دیده از کرونا/حضور ۶۰۰ بیمار کرونایی در فومن

فرماندار فومن با اشاره به اینکه مجموع بیماران کرونایی فومن ۶۰۰ نفر هستند، گفت: هفت نفر از بیماران در بیمارستان شهر فومن بستری هستند.