کرونا- بیمارستان لاله-مهرداد میناوند -فشار خون-خواب مصنوعی-فوتبال- مهرداد میناوند -فشار خون-خواب مصنوعی-فوتبال- Archives - صفیر گیلان
مهرداد میناوند در خواب مصنوعی 03 بهمن 1399

مهرداد میناوند در خواب مصنوعی

رئیس بیمارستان لاله در تشریح آخرین وضعیت مهرداد میناوند پس از ابتلا به کرونا گفت که او اکنون وضعیت خوبی ندارد.